Веќе неколку години Светскиот ден на предвременото породување, кој се одбележува на 17-ти Ноември, ги истакнува на глобално ниво напорите за решавање на предвременото породување. Овој ден е инициран од страна на Европската фондација за грижа на новородени (EFCNI), на која подоцна и се придружија и Африканската организација LittleBigSouls (прев. МалиГолемиДуши), американската организација March of Dimes и Автралиската Национална Фондација за предвреме родени (Australian National Premmie Foundation), а сега веќе постојат многу глобални иницијативи кои секоја година ги истакнуваат потешкотиите на предвреме родените бебиња и нивните семејства.

Едно од десет бебиња се раѓа предвреме, насекаде во светот. Предвреме родените бебиња имаат потреба од посебна нега и третман. Како родители и професионалци, но пред се претставници на пациентите, благодарни сме за работата која ја вршат докторите и сестрите секојдневно, грижејќи се за предвреме родените и болните новородени. Нашата мисија како организација, е да се погрижиме секое новородено бебе да има најдобар почеток на животот.

Нега насочена кон семејството (Family-centered Care) e концепт на организација на неонаталната интензивна нега која е насочена кон семејството како целина. Притоа семејството активно учествува во негата на своето предвремено родено бебе, со што му помага на персоналот, истовремено родителите стекнуваат вештини за тоа како да се грижат за своето бебе по напуштањето на болницата и одењето дома. Значаен дел од концептот за нега насочена кон семејството е практикувањето на контактот кожа-на-кожа (кенгурирање).

Нормалната бременост трае приближно 37 до 42 недели. Кога бебето се раѓа пред 37-мата недела од бременоста, се смета за предвреме родено. Во светот, едно на секои десет новородени бебиња се раѓа предвреме. На почетокот, доењето може да биде голем предизвик за мајките на предвремено родените бебиња, но постојат многу начини за бебето да се храни со мајчино млеко.

Состојбата во која се наоѓаат бебињата кои се предвремено родени е специфична и тие бараат високософистициран третман и нега во единицата за неонатална интензивна нега. Но што е со родителите, како се чувствуваат тие и како треба да се однесуваат.

Моменти од работилницата на EFCNI во Минхен, Германија, каде Лулка учествуваше на дводневна обука за проектот Европски стандарди за грижа за новородени (Level II Workshop on the European Standards of Care for Newborn Health project).

Првата средба на родителите со нивното предвремено родено бебе секогаш претставува изненадување и е исполнета со силни помешани емоции. Бебешката кожа е тенка и проѕирна, а под неа може да се видат крвните садови. Бебето изгледа ситно и слабо, и поради тоа што сè уште е незрело, „прикачено” е на разни апарати кои му се неопходни за раст и развој.

Кенгуру кер, контакт кожа на кожа или Kangaroo Care се термини кои се однесуваат на одржување на бебето голо, само во пелена, на голите гради на мајката или таткото, или на други блиски од семејството. (Извор: USIKC).