Секоја установа која нуди услуги за мајката и спроведува грижа за новородени треба...

 

  1. Да има напишана стратегија за доење која ќе биде рутински разработувана со целиот медицински персонал.
  2. Да го обучи здравствениот персонал со потребните вештини и знаење за спроведување на оваа стратегија.
  3. Да ги информира сите бремени жени за бенефитите и менаџментот на доењето.
  4. Да им помогне на мајките да го започнат доењете во текот на првиот половина час по раѓањето на бебето.
  5. Да им покаже на мајките како да дојат, како да ја одржат лактацијата во случај да бидат одделени од своите новородени.
  6. Да не им дава на новородените храна или друг напиток освен мајчино млеко, освен доколку е тоа медицинки индицирано.
  7. Да практикува rooming-in – односно да им овозможи на мајките и новородените да останат заедно – 24 часа на ден.
  8. Да го охрабри доењето на барање на бебето.
  9. Да не им дава на новородените вештачки брадавки или цуцли лажалки.
  10. Да се залагаат за формирање на групи за поддршка на доењето и да им ги посочат овие групи на мајките при испуштање од болница или раѓалиште.

Извор: Заштита, Промоција и Поддршка на Доењето: Специјалната улога на услугите за мајките - Здружена изјава на СЗО/УНИЦЕФ објавена од страна на Светската Здравствена Органзација (World Health Organization).

 

Текстот е објавен во рамките на Светската недела на доењето 2012